facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| TUOTTEET | TUTUSTU WINDSPOTIIN

Mikä Windspot on?

 

Windspot on uusiutuvan energian alalla toimivan (espanjalaisen) Sonkyo Energy pientuulivoimala. Windspot on tehokas, luotettava, kestävä ja hyvät tuotto-ominaisuudet omaava tuulivoimala. Windspot on saatavana kolmessa eri teholuokassa eli 1,5 kW, 3,5 kW ja 7,5 kW tehoisena, joten valikoimasta löytyy malli jokaiseen käyttötapaan.


Windspot sopii niin omakoti- tai yrityskäyttöön. Voimalaa voi käyttää verkkosähkön tekemiseen ja sähkölaskun pienentämiseen, akkujen lataukseen mökillä tai saaressa, lämmitykseen, veden pumppaukseen, tietoliikennejärjestelmien  sähköistämiseen ym.

 

Windspot tuulivoimalat kootaan laadukkaista materiaaleista tiukkojen laadunvalvontakriteerien mukaisesti. Windspotin erikoisominaisuus on patentoitu siivenkääntömekanismi, joka säätää roottorin pyörimisnopeutta  tasaisesti tuulen nopeuden kasvaessa. Mekanismi estää myös voimalaa pyörimästä liian lujaa ja toimii itsenäisenä turvajärjestelmänä.


Windspot ainutlaatuinen siivenkääntömekanismi on kestävä, mekaanisesti vahva ja huollettava. Windspot tuulivoimala on hiljainen, koska siivenkääntömekanismi estää roottoria pyörimästä liian lujaa. Siipien aerodynaaminen suunnittelu ja matala kierrosnopeus vaikuttavat myös voimalan hiljaisuuteen, joka on mittauksilla todennettu.

 

Windspot aerogenerador de pequeña eólica

 

 

Windspotin osat

Luotettavuus, kestävyys, huolto ja takuu

 

WINDSPOT tuulivoimalat on suunniteltu tiukkojen laatustandardien mukaisesti ja suunnittelu perustuu kansainväliseen pientuulivoimaloita koskevaan IEC 61400-2 standardiin. Voimaloiden sertifiointi on suoritettu merkittävien eurooppalaisten organisaatioiden kanssa, kuten CIEMAT Espanjassa ja SEPEN Ranskassa.

Tuulivoimalan arvioitu käyttöikä on 25 vuotta, jos kaikki huollot suoritetaan säännöllisesti. Pitkä käyttöikä turvaa investoinnin arvon vuosien kuluessa. Valmistuksessa käytetään parhaita materiaaleja jotka kestävät aikaa ja korroosion vaikutusta.
Windspot diseño y calidad
WINDSPOT on suunniteltu siten, että se vaatii mahdollisimman vähäistä huoltoa. Huoltotarkistus suoritetaan 18 kuukauden välein. Tuulivoimalan takuu on 5 vuotta ja se kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.

 

 

Melu

 

SONKYOENERGY on mitannut tuulivoimalan synnyttämän äänenvoimakkuuden ja saanut seuraavat tulokset.


Mittaukset on suoritettu Iso-Britannian tuulivoimayhdistyksen mittausohjeiden mukaisesti ja 60 metrin etäisyydellä 8 m/s tuulennopeudella syntyvän äänen voimakkuudeksi mitattiin 45 dB (A).


Seuraavassa taulukossa esitetään vertailun vuoksi muutamien tyypillisten tilanteiden äänenvoimakkuus.


 

Desibelitaulukko (db)
 Hiljaisuus  0
 Askelten ääni  10
 Lehtien havina  20
 Hiljainen keskustelu  30
 Kirjasto  40
 Hiljainen toimisto  50
 Keskustelu  60
 Kaupunkiliikenne  80
 Pölynimuri  90
 Moottoripyörä (ja äänenvaimennin) 100
 Rock konsertti 120
 Paineilmapora 130
 Lentokoneen nousu 150
 Räjähdys 180


 

 

Minne tuulivoimalan voi asentaa?

 

Tuulivoimalan asentaminen oikeaan paikkaan on erittäin tärkeää. Seuraavat tärkeät seikat tulee huomioida tuulivoimalan paikkaa valittaessa.

 

  • Maasto: Tavallisesti korkein paikka on paras tuulivoimalan sijoituspaikka, mutta myös mäen rinteet ja vesistöt ja niitä yhdistävät laaksot voivat toimia tuulta kiihdyttävinä maaston muotoina.

 

  • Windspot installation distance
  •  
  • Esteet: Esteet vaikuttavat tuulen virtaukseen, suuntaan ja nopeuteen sekä pyörteisyyteen. Yleisimpiä esteitä ovat puut ja rakennukset. Yleisohjeena suositellaan asentamaan masto 10 metriä korkeinta estettä ylemmäs ja etäisyydelle, joka on vähintään kaksi kertaa esteen korkeus etenkin jos este on tuulen suunnassa. Esimerkiksi jos lähistöllä on 5 metriä korkea talo ja 7 metriä korkea puu, niin tuulivoimala tulee asentaa 17 metrin korkeuteen (este 7 m + 10m) ja 10 metrin etäisyydelle talosta (2 x 5 m) ja 14 metrin etäisyydelle puusta (2 x 7 m).
  •  
  • Tuulen suunnat: On tärkeä tietää miltä suunnalta tuulee voimakkaimmin ja useimmiten. Tämän tuulensuunnan tulisi olla mahdollisimman esteetön. Jos tuulensuunnista on epävarmuutta, niin ne voi voidaan mitata tuulimittarilla. Tuulenmittauksessa tätä tietoa kutsutaan tuuliruusuksi.  Seuraavassa on esimerkki kahdesta tuuliruususta, joista toinen on mitattu kesällä ja toinen talvella. Kuten kuvista havaitaan tuuliruusut poikkeavat toisistaan huomattavasti, joten energian tarpeen määrää on tärkeä tarkastella myös vuodenaikojen suhteen.

    vientos predominantes windspot

 

 

Ekologisuus

 Windspot ecología y medio ambiente

WINDSPOT tuulivoimalan avulla et pelkästään säästä sähkölaskussa, vaan pienennät ilmakehään pääsevän hiilidioksidin määrää.


Seuraavassa taulukossa kerrotaan kuinka paljon jokainen tuulivoimalalla tuotettu kilowattitunti säästää CO2 päästöjä verrattuna siihen että sama energia olisi tuotettu muilla energianlähteillä.


 

1 kWh tuotettuna:  CO2 päästö (kg ):
Hiili 0.75 kg (arvio, riippuu käytettävän hiilen tyypistä)
Polttoöljy 0.60 kg
Maakaasu, perinteinen voimala 0.37 kg
Maakaasu, CHP voimala 0.26 kg
Ydinvoima Vähäinen (uraanin louhinta, kuljetus, jne)
Vesivoima Olematon
Tuulivoima Olematon

 

 

 Kun sähköverkossa tarvitaan lisätuotantoa, niin kysyntään ei voida vastata ydinvoimalla tai tuulivoimalla. Säätötarve katetaan yleisimmin hiili- tai kaasuvoimaloilla, joten jokainen itse tuotettu ja säästetty kilowattitunti säästää suoraan vastaavan määrän hiiltä tai maakaasua.


Seuraavassa taulukossa on esitetty kuinka paljon eri WINDSPOT tuulivoimalat säästävät hiilidioksidipäästöjä, jos voimala on asennettu keskituulelta 7 m/s olevaan kohteeseen.

 

WINDSPOT 1.5

3160 kg de CO2:ta

WINDSPOT 3.5 7400 kg de CO2:ta
WINDSPOT 7.5 15800 kg de CO2:ta
WINDSPOT 15 31600 kg de CO2:ta