facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| TUOTTEET | UKK

Windspot tuulivoimalat

 

WINDSPOT tuulivoimalat on suunniteltu tiukkojen laatustandardien mukaisesti ja suunnittelu perustuu pientuulivoimaloita koskevaan kansainväliseen IEC 61400-2 standardiin. Voimaloiden sertifiointi on suoritettu merkittävien eurooppalaisten organisaatioiden kanssa, kuten CIEMAT Espanjassa ja SEPEN Ranskassa.

Mikä on sopiva tuulivoimalan koko?

 

Seuraava taulukko kertoo minkä kokoinen tuulivoimala tarvitaan mihinkin käyttöön. Esimerkiksi pientalon sähkönkulutus on ilman lämmitystä 6.000 – 8.000 kWh ja sähkölämmityksen kanssa 20.000 kWh. Jos tuulen nopeus on yli  4 m/s kannattaa pientuulivoimalan hankintaa jo harkita.

 

Käyttötarkoitus Sopiva teho:
Ostetun sähkön vähentäminen 1.5 or 3.5 kw
Omakotitalon energiaomavaraisuus lukuunottamatta lämmitystä 3.5 or 7.5 kw
Omakotitalon energiaomavaraisuus mukaanlukien lämmitys 7.5 or 15 kw
Uusiutuvan energian tuotanto pienyrityksessä tai maataloudessa 1.5, 3.5, 7.5 or 15 kW

 

 

Mihin Windspotin voi asentaa?

 

Tuulivoimalan asentaminen oikeaan paikkaan on erittäin tärkeää. Seuraavat tärkeät seikat tulee huomioida tuulivoimalan paikkaa valittaessa.

Maasto: Tavallisesti korkea paikka on paras tuulivoimalan sijoituspaikka, mutta myös mäen rinteet ja vesistöt ja niitä yhdistävät laaksot voivat toimia tuulta kiihdyttävinä maaston muotoina.

 

Esteet: Esteet vaikuttavat tuulen virtaukseen, suuntaan ja nopeuteen sekä pyörteisyyteen. Yleisimpiä esteitä ovat puut ja rakennukset. Yleisohjeena suositellaan asentamaan masto 10 metriä korkeinta estettä ylemmäs ja etäisyydelle, joka on vähintään kaksi kertaa esteen korkeus etenkin jos este on tuulen suunnassa. Esimerkiksi jos lähistöllä on 5 metriä korkea talo ja 7 metriä korkea puu, niin tuulivoimala tulee asentaa 17 metrin korkeuteen (este 7 m + 10m) ja 10 metrin etäisyydelle talosta (2 x 5 m) ja 14 metrin etäisyydelle puusta (2 x 7 m).

 

Mihin Windspotin voi asentaa?

 
Tuulen suunnat: On tärkeä tietää miltä suunnalta tuulee voimakkaimmin ja useimmiten. Tämän tuulensuunnan tulisi olla mahdollisimman esteetön. Jos tuulensuunnista on epävarmuutta, niin ne voi voidaan mitata tuulimittarilla. Tuulimittauksessa tätä tietoa kutsutaan tuuliruusuksi. 

 

Kuinka paljon tilaa tarvitaan?

 

Tuulivoimala toimii sitä paremmin mitä vähemmän esteitä on tuulen virtauksen edessä, mutta jos etäisyyttä on riittävästi esteisiin, kuten puihin tai rakennuksiin, niin näillä ei ole enää merkittävää vaikutusta voimalan toimintaan.


Tuulivoimala tulisi asentaa kaksi kertaa hyvin lähellä olevaa estettä korkeammalle ja vähintään kaksi kertaa esteen korkeuden etäisyydelle.

Ovatko tuulivoimalat meluisia?

 

WINDSPOT tuulivoimalat on suunniteltu hiljaisiksi, sillä niiden pyörimisnopeus on 200 – 250 kierrosta minuutissa mallista riippuen. Näin pienillä kierrosnopeuksilla siipien liikenopeus ei kasva suureksi ja voimalan synnyttämää ääntä tuskin edes havaitsee.


WINDSPOT voimaloiden alhainen pyörintänopeus verrattuna muihin markkinoilla oleviin pientuulivoimaloihin  parantaa myös tuottavuutta ja kestävyyttä sekä vähentää tuulivoimalaan kohdistuvia mekaanisia kuormituksia.

Vaikuttavatko pientuulivoimalat lintuihin tai lepakoihin?

 

Linnut ja lepakot kokevat pientuulivoimalan pyörivän roottorin yhtenä levynä ja osaavat väistää sitä. Lisäksi pientuulivoimalat ovat muuttolintujen lentoreittien alapuolella.

 

Voinko käyttää generaattoria osana lämmitysjärjestelmää?

 

Kyllä, tuulivoimala voidaan kytkeä esimerkiksi vesivaraajan lämmitykseen. Tuulivoimalan ohjaussäätimen lähtö kytketään varaajan vastukseen. Vastus tulee mitoittaa tuulivoimalan jännitteen ja tehon mukaisesti. Parhaimpaan hyötysuhteeseen päästään käyttämällä erityistä lämmityssäädintä. Kiinteistöissä lämmitystarve on yleensä sähköntarvetta suurempi, joten tuulivoimala tulee mitoittaa käyttötarpeen mukaisesti.

Voinko kytkeä tuulivoimalan sähköverkkoon?

 

Pientuulivoimala voidaan kytkeä osaksi kiinteistön sähköverkkoa. Tähän tarvitaan verkkoinvertteri ja paikallisen sähköyhtiön lupa. Verkkoinvertterin tulee täyttää sähköyhtiön tekniset vaatimukset. Verkkoinvertteri kytketään sulaketauluun kilowattituntiimittarin jälkeen, jolloin se automaattisesti vähentää ostetun sähkön määrää ja pienentää sähkölaskua.

Kuinka pitkään tuulivoimala kestää?

 
WINDSPOT tuulivoimalat on suunniteltu kestämään yli 20 vuotta. Tämä on mahdollista vahvasta rakenteesta, laadukkaista materiaaleista ja niiden korroosionestokäsittelystä johtuen. Tuulivoimala on myös hyvin eristetty, jolloin pölyn ja lian pääsy laitteisiin on estetty.

Nämä rakenneratkaisut tarkoittavat sitä, että WINDSPOT tuulivoimalat kestävät myös vaativissa olosuhteissa kuten saaristossa ja meren läheisyydessä.

Voinko minä hankkia oman tuulivoimalan?

 
Pientuulivoimala on erinomainen vaihtoehto yksityisille omistajille, yhteisöille tai pienyrityksille jotka haluvat tuottaa omaa vihreää energiaa. Asennuskohteen olosuhteet (keskimääräinen tuulennopeus, paikka ja maasto) vaikuttavat siihen minkälainen ja –kokoinen tuulivoimala soveltuu käyttötarkoitukseen.

Kuinka tuulivoimala toimii?

 
Tuulivoimala toimii siten, että tuuli synnyttää siipiin nostevoiman,  joka saa roottorin pyörimään. Roottori puolestaan pyörittää generaattoria, jossa syntyy sähköä. Sähkö johdetaan generaattorilta kaapeleilla tuulivoimalan ohjauslaitteeseen. Ohjauslaitteeseen kytketty lataussäädin lataa akkuja tai vaihtoehtoisesti verkkoinvertteri syöttää sähkön kiinteistön sähköverkkoon.

Kuinka korkea pientuulivoimala on?

 

Maston korkeus riippuu tuulivoimalan tyypistä ja tuuliolosuhteista. Tyypillisesti pientuulivoimalan maston korkeus on 10 – 30 metriä. Korkeammalla mastolla päästään kiinni parempiin ja tasaisempiin tuuliin.


Myös tuulivoimalan propellin koko vaikuttaa siihen, kuinka korkea masto tarvitaan, jotta myös propellin alaosa on tarpeeksi korkealla.

Tarvitsenko rakennusluvan tuulivoimalan asentamiseen?

 

Tuulivoimalan korkeus ja rakennuspaikka vaikuttavat siihen tarvitaanko hankkeelle rakennus- tai toimenpidelupa. Lupakäytäntö vaihtelee kunnittain, joten parhaan vastauksen saa ottamalla yhteyttä oman kunnan rakennusvalvontaan. Yleensä toimenpidelupa kuitenkin riittää.

Mistä materiaaleista tuulivoimalat valmistetaan?

 

Windspot tuulivoimalan runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja alumiinistä. Muihin osiin ja siipiin käytetään kuparia, muovia, polyesteriä ja lasikuitua. Kaikki metalliosat on korroosiosuojattu, joko kuumagalvanoimalla tai muilla pinnoitteilla, jotka antavat riittävän suojan myös suolaisessa ympäristössä.

Runko on rakenteeltaan tiivis ja estää vettä, pölyä tai muita vieraita aineita pääsemästä voimalan sisälle ja siten suojelee sähköisiä osia.